Kontakt

S ie d z i b a   U T W 

Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego
ul. Kolejowa 9, 68-300 Lubsko
tel.  683722010 (sekretariat szkoły)    

Dane KRS: UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W LUBSKU

Dane REGON: UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W LUBSKU
Dane NIP: UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W LUBSKU


Zajęcia odbywają się w:

Zespole Szkół Zawodowych
im. Gerharda Domagka
ul. Dworcowa 2, 68-300 Lubsko

tel. 683721477 (sekretariat szkoły)
tel: Prezes Stowarzyszenia – 534 797 859

                  e-mail: utwlubsko@o2.pl

https://www.facebook.com/utwlubsko/

 

Misją Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubsku jest wyrównywanie szans między pokoleniami. We współczesnym świecie coraz bardziej dostrzegana jest mądrość i doświadczenie ludzi w starszym wieku, którymi można się dzielić z młodymi osobami, nastawionymi na sukces. W UTW wierzymy, że wszyscy ludzie są równi i wszyscy mają takie samo prawo i predyspozycje do bycia organizatorami, a nawet liderami w swoim środowisku rodzinnym i społecznym. UTW w Lubsku daje szansę rozwoju osobistych zainteresowań osób w wieku senioralnym i spożytkowania ich doświadczenia życiowego i zawodowego poprzez poparcie go wiedzą akademicką z wielu fascynujących dziedzin zarządzania i komunikacji społecznej. Celem UTW w Lubsku jest wykreowanie i wykształcenie organizatorów i liderów społeczności lokalnych, którzy działając aktywnie będą potrafili tworzyć nową jakość życia osobistego, rodzinnego i najbliższego otoczenia społecznego. Chcemy pomóc osobom w wieku starszym uwierzyć we własne siły oraz możliwości intelektualne i organizacyjne, kształtować nowe umiejętności, przezwyciężać ich poczucie osamotnienia . Pragniemy przygotować profesjonalnie seniorów do czynnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych oraz pełnienia funkcji organizatorskich, a nawet kierowniczych w klubach, radach osiedlowych, radach parafialnych, związkach emerytów i rencistów oraz innych organizacjach samorządowych, dążących do poprawy i zwiększenia atrakcyjności warunków życia mieszkańców w każdym wieku.