SONY DSC

Erik Selecy- koordynator organizacji słowackiej