Piosenka Mojej Młodości-finał wokalnej biesiady

na zdjęciu : wykonawcy pierwszego przeglądu i zdobywcy
Pierwszego Szczebla Do Kariery

W piątek 18 maja br. w kawiarence Lubskiego Domu Kultury
odbyła się pierwsza edycja biesiady śpiewaczej lubskich i jasieńskich seniorów pn” Piosenka mojej młodości„.  Wystąpili seniorzy z Kubów Seniora w Jasieniu i Lubska oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubsku. W gronie wykonawców znalazła się również wokalistka mieszkająca w Niemczech. Można więc śmiało stwierdzić,że impreza miała charakter międzynarodowy. Repertuar przygotowany przez wykonawców był zróżnicowany, od piosenek kabaretowych, popularnych szlagierów, przebojów muzyki biesiadnej do piosenek zaangażowanych i patriotycznych. Swoje artystyczne ekspresje wykonawcy wyrażali za pomocą specjalnie przygotowanych strojów, dwie  piosenki były wykonane w rosyjskim i hiszpańskim języku.

Po burzliwej naradzie, Szanowne Jury  postanowiło jednogłośnie przyznać  ex aequo wyróżnienia i dyplomy oraz uhonorować wszystkich wykonawców Pierwszym Szczeblem Do Kariery
( w skrócie: PSDK). Zdobywca PSDK ma szansę w przyszłym roku ubiegać się o Drugi Szczebel Do Kariery( w skrócie: DSDK)

„Piosenka Mojej Młodości „była wspólną inicjatywą trzech lokalnych organizacji i adresowana była do środowiska seniorów.
O potrzebie organizowania tego typu imprez niech świadczy fakt sporej frekwencji.
Organizacja imprezy (lokal, aparatura, pomoc pracowników) była możliwa dzięki przychylności dyrekcji Lubskiego Domu Kultury
za co tą drogą,  w imieniu uczestników

serdecznie dziękujemy

Zdjęcia wykonawców

Barbara Czerniawska

Maria Januszewska,Teresa Opałka ,Janina Gebułtowicz Maria Wasilewska Edward Marusiak Janina Gebułtowicz – jako solistka z chórkiemBarbara Czerniawska , Hanna Kencel, Halina Mytych Barbara BartnickaDanuta Fila Małgorzata Sitek Halina Mytych, Lech Krychowski Eleonora Bouje Zofia Głogowska Cecylia Tęciorowska Barbara Czerniawska, Edward Grynienko Bożena Manik Meksykana Romuald Filipowicz Hanna Kencel Janina Wójtowicz, Michalina Mnich i chórek

Zdjęcia licznie zgromadzonej publiczności

Andrzej Drobniak-juror przeglądu piosenki

Nagrody i wyróżnienia

Wszystkim wykonawcom należą się serdeczne podziękowania za udział w próbach wokalnych, poświecenie wolnego czasu, fantastyczną współpracę z organizatorami imprezy, bezpośrednie zaangażowanie i chęć działania.
Brawo -tak trzymać

Szczególne wyróżnienie i podziękowanie należą się
Lechowi Krychowskiemu za działania organizacyjne, przygotowanie akompaniamentów, organizację prób wokalnych, realizację i prowadzenie imprezy

Kolejna impreza za rok. Ale już teraz zwieramy szyki. Szukamy kolejnych wykonawców, niech nasi seniorzy po raz kolejny pokażą światu, że potrafią się wspólnie znakomicie bawić i cieszyć dniem dzisiejszym.