Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Inauguracja roku akademickiego 2018 / 2019 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubsku odbyła się w kawiarni Mocca. Zarząd …

Opublikowany przez Gmina Lubsko Czwartek, 18 października 2018

wykład inauguracyjny dr Ewa ChiariGoście zaproszeni    Zarząd UTW w Lubsku Indeksy i pasowanie Podziękowania wyróżnionym studentom 

poniżej:prezentacja slajdów w trakcie
Inauguracji Roku Akademickiego

Inauguracja roku 2018_2019-converted

 

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Wystąpienie B. Manik- sekretarz UTW

Początek października kojarzy się tradycyjnie z inauguracja roku akademickiego. To takk ze ważny czas dla „srebrnych” studentów., czyli takich , którym wprawdzie siwizna przyprószyła włosy, ale ciągle chce im się aktywnie i radośnie  żyć. I bez względu na PESEL, wracają do czasów młodości czasów szkolnych lub studenckich, tym razem jako słuchacze – studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

To obecnie najpopularniejsza forma edukacji ludzi starszych, szukających miejsc, w których mogą zadbać
o swoją sprawność fizyczną, psychiczna i intelektualną.  

W naszym kraju działa ponad 600 uniwersytetów Trzeciego Wieku, z których korzysta około 100 tys. słuchaczy. Polskie społeczeństwo się starzeje i  coraz więcej seniorów marzy o tym, aby ich edukacyjna przygoda trwała jak najdłużej. Są wciąż głodni wiedzy, otwarci na nowe kontakty i rozwijanie własnych pasji. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubsku daje i gwarantuje im takie możliwości. Warto więc wspierać
i uczestniczyć  w takiej działalności, bo stwarza ona seniorom warunki do aktywnego i ciekawego życia.
A to najlepsza recepta na zdrową starość.

Jako UTW rozpoczęliśmy działalność całkiem niedawno. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym pojawiła się dopiero w styczniu 2013 roku. Czyli tak naprawdę oficjalnie funkcjonujemy  prawie 5 lat.  Prawdą jest jednak również to, że nieformalne, z prawnego punktu wiedzenia działania, realizowane były już w 2009 roku co udokumentowane jest w wielu publikacjach, kronikach i innych dokumentach.

W trakcie tych prawie 10 lat zrobiliśmy bardzo wiele.
O tym będziemy jednak mówić w trakcie jubileuszu
10- lecia funkcjonowania UTW.

Przez ten czas jesteśmy wierni formule akademickiej, której bazą są wykłady i zajęcia seminaryjne. Jesteśmy interesującą i wiarygodną alternatywą dla innych grup seniorów zrzeszonych w klubach, mniej lub bardziej formalnych  związkach stowarzyszeniowych o innych nie edukacyjnych potrzebach swoich członków. Jak na warunki naszego miasta, pozbawionego wsparcia naukowej kadry uniwersyteckich zespołów, staramy się tworzyć warunki do różnorodnego oddziaływania na potrzeby studentów. Dostrzegamy zachodzące zmiany  zarówno otaczającego nas świata, jak i zainteresowań samych uczestników. W ostatnich latach popularnością cieszą się głównie lektoraty językowe i zajęcia komputerowe. W ramach lektoratów popularnością cieszą się język angielski i niemiecki.  Jeśli chodzi o zajęcia komputerowe kilka lat temu były to podstawy funkcjonowania i elementy informatyki, obecnie oczekiwania są większe i my je  spełniamy. Chodzi o tzw. nowe media, nowe komunikatory,  obróbkę cyfrowa zdjęć, przygotowanie filmu . Cały czas musimy nadążać za potrzebami naszych studentów.

Wśród studentów naszego UTW dominują kobiety.
O tym decyduje wiele przyczyn.  Wcześniej przechodzą na emeryturę i żyją dłużej, są bardziej od mężczyzn otwarte na kontakty społeczne. W naszym UTW mężczyźni to zaledwie 12 procent słuchaczy.

Nasi słuchacze wnoszą jednorazową roczną niewielką opłatę , pieniądze są przeznaczone na bieżącą działalność. Zajęcia  dydaktyczne prowadzone są przez zawodowych i czynnych nauczycieli oraz wolontariuszy a nawet sami słuchacze bo wśród nich jest wiele osób o wielu profesjach. Lubskie, lokalne społeczeństwo  się starzeje i chętnych na UTW będzie z pewnością przybywać. Ludzie starsi chcą żyć aktywnie i spędzać czas w gronie rówieśników. To niezwykle ważne zwłaszcza w przypadku ludzi samotnych. Wśród nas jest wiele osób, których los nie oszczędził, i którzy po przystąpieniu do UTW odzyskali powoli chęć  życia i chęć do działania. To najlepsze i sprawdzone lekarstwo i znakomity pomysł na jesień życia.

W naszym UTW pokazujemy, że mimo upływu lat ciągle można zdobywać wiedzę, będąc jednocześnie członkiem pewnej wspólnoty dającej poczucie bezpieczeństwa i pozwalającej uniknąć wykluczenia oraz osamotnienia. Wielu z nas dopiero teraz odkrywa swoje talenty lub zaczyna rozwijać swoje pasje, na co wcześniej nie było czasu. Myślę ,że jest to największa wartość naszego UTW, że w każdym obszarze UTW pełni rolę aktywizującą i integrującą społeczność ludzi starszych, co ma pozytywny wpływ na jakość ich życia. I to jest najważniejsze.