Nowy projekt europejski (2018-2020)

Tytuł projektu:

Increase and development of manual skills and physical vitality of citizens of the European Union over 50 years
(IDEMASAP 50+)

Wzrost i rozwój umiejętności manualnych
i witalności fizycznej obywateli Unii Europejskiej  w wieku 50+

Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+

Partnerzy projektowi:
Czechy, Hiszpania, Polska, Portugalia,Słowacja


więcej informacji:

IDEMASAP 50+

strona internetowa projektu:

https://utv.tuzvo.sk/en/idemasap-50