Konferencja-podsumowanie projektu „Lubuskie dla Seniorów”

25 października br. w sali konferencyjnej hotelu ForRest w Zielonej Górze odbyła się konferencja podsumowująca projekt Lubuskie dla Seniorów. W ramach konferencji około 100 osobowa grupa uczestników wysłuchała kilka interesujących wykładów:
dr Agnieszka Opalińska z Uniwersytetu Zielonogórskiego przedstawiła nowe metody pobudzania aktywności społeczeństw lokalnych.

Późna dojrzałość-blokady i czynniki wsparcia- omówił
dr Adam Borowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,


Adam Szulczewski z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach przedstawił zalety rad seniorów,

a Grzegorz Blaut z Fundacji SpokoTato przybliżył praktyczne informacje o osobowości człowieka.

Leszek Masklak, koordynator projektu z ramienia Fundacji
Impuls dla Rzeczpospolitej, sprawnie podsumował działania projektowe realizowane w siedmiu organizacjach i stowarzyszeniach edukacyjnych z woj. lubuskiego.

Barwnie prezentowała się wystawa różnotematycznych prac plastycznych, fotograficznych, kaligraficznych i innych, które powstały w trakcie trwania projektu.

 

Miłym akcentem okazał się występ krośnieńskiego zespołu wokalnego.

Pozdrawiamy 😁

Opublikowany przez Fundacja "Impuls dla Rzeczypospolitej" Czwartek, 25 października 2018

Wszystkie organizacje otrzymały certyfikaty potwierdzające udział w ministerialnym projekcie.

Projekt został zakończony, wiele zainicjowanych w tym czasie cykli edukacyjnych będzie kontynuowanych, co jest dobrym prognostykiem dla wszystkich Uniwersytetów i będzie stwarzało szansę do udziału w kolejnych tego typu wspólnych projektach.

Pozdrawiamy z konferencji podsumowującej projekt 😊

Opublikowany przez Fundacja "Impuls dla Rzeczypospolitej" Czwartek, 25 października 2018