Wycieczka krajoznawczo-turystyczna

Na zakończenie projektu „Lubuskie Seniorom” uczestnicy projektu na cały sobotni dzień pojechali do Brodów  Żarskich i Jezior Wysokich

Wydawać by się mogło, że doskonale znamy i brodzki pałac i znajdujący się niedaleko Ośrodek Edukacji Przyrodniczej
w Jeziorach Wysokich. Nic bardziej mylnego. Za sprawą
dr Władysława Mochockiego, który odkrywał przed uczestnikami  wiedzę o historii słynnego rodu  Brühlów oraz Ilony i Pawła Mrowińskich, zarządców edukacyjnego kompleksu parkowo-leśnego,
odsłaniającymi i udostępniającymi mieszczuchom nie zbadane dotąd tajemnicze zakątki wspomnianego kompleksu, była to jedna z najciekawszych edukacyjnych inicjatyw Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubsku w mijającym powoli roku. 

Wystawa w Pałacu

Wycieczka ścieżką edukacyjno-przyrodniczą „Od Sasa do lasa”

Zwiedzanie wystawy   hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przyrody, użytkowania lasu i kulturotwórczej roli lasu

Informacja ze strony Ośrodka Edukacji Przyrodniczej

https://www.facebook.com/utwlubsko/notifications/?section=activity_feed&subsection=mention&target_story=S%3A_I175062725838603%3A2162719637072892

 

Była to fantastyczna lekcja przyrodniczo-historyczna,
która z pewnością  na długo zapisze się
w pamięci jej uczestników.

Na zakończenie całodniowej eskapady przy ognisku i pieczonych kiełbasach nie brakowało wspólnie śpiewanych pieśni harcerskich
i żołnierskich. Nie zabrakło też skocznych hołubców tańczonych
w  ulubionych, seniorskich rytmach. 

Linki do Pałacu Brody  i Ośrodka Edukacji Przyrodniczej
w Jeziorach Wysokich

Brody żarskie
http://wrotalubuskie.eu/PL/obiekt_turystyczny/szczegoly/524/278/Palac_w_Brodach/

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich

http://www.czaswlas.pl/obiekty/jeziory-wysokie-917

Projekt finansowany był przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
a realizowany przez
Fundację Impuls dla Rzeczpospolitej