O nas / statut, grupy zainteresowań/

 Statut UTW

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/STATUT-UTW-Lubsko.pdf

—————————————————————————–

Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Lubsku opiera się na następujących sekcjach, kołach i grupach zainteresowań:

 • język niemiecki 

 • język angielski 

 • obsługa komputera 

 • plastyka „Halszki”

 • rękodzieło  

 • sekcja strzelecka

 • sekcja lekkoatletyczna

 • Boccia

 • sekcja kręglarska

 • kabaret „Zośka”

 • sekcja muzyczna

 • sekcja fotograficzno-filmowa

 • zajęcia fakultatywne(wykłady, pogadanki, eventy, ćwiczenia, zajęcia praktyczne) 

  Realizowane są projekty prozdrowotne i sportowe
  „Aktywny Senior” „Senioriada”

  W ramach tych projektów współpracujemy
  z organizacjami
  ze Słowacji (Zvolen) i Niemiec (Forst)

  Projekt „Lubuskie dla Seniora” realizujemy w ośmiu blokach tematycznych: nowe media, język angielski, kaligrafia, plastyka, historia regionu, samoobrona, aktywność zdrowotna, fotografia.

   

  Od września 2018 roku rozpoczynamy
  trzeci międzynarodowy projekt
  w ramach programu Erasmus+.

  Naszymi projektowymi partnerami są uniwersytety trzeciego wieku z:
  Czech, Słowacji, Portugalii, Hiszpanii

  inne informacje

  W latach 2013-2015 i 2015-2017- UTW realizował i koordynował międzynarodowe projekty z programu Grundtvig i Erasmus+.

  Partnerami projektowymi były organizacje z
  Czech, Litwy, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Turcji

   

Dodaj komentarz

Misją Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubsku jest wyrównywanie szans między pokoleniami. We współczesnym świecie coraz bardziej dostrzegana jest mądrość i doświadczenie ludzi w starszym wieku, którymi można się dzielić z młodymi osobami, nastawionymi na sukces. W UTW wierzymy, że wszyscy ludzie są równi i wszyscy mają takie samo prawo i predyspozycje do bycia organizatorami, a nawet liderami w swoim środowisku rodzinnym i społecznym. UTW w Lubsku daje szansę rozwoju osobistych zainteresowań osób w wieku senioralnym i spożytkowania ich doświadczenia życiowego i zawodowego poprzez poparcie go wiedzą akademicką z wielu fascynujących dziedzin zarządzania i komunikacji społecznej. Celem UTW w Lubsku jest wykreowanie i wykształcenie organizatorów i liderów społeczności lokalnych, którzy działając aktywnie będą potrafili tworzyć nową jakość życia osobistego, rodzinnego i najbliższego otoczenia społecznego. Chcemy pomóc osobom w wieku starszym uwierzyć we własne siły oraz możliwości intelektualne i organizacyjne, kształtować nowe umiejętności, przezwyciężać ich poczucie osamotnienia . Pragniemy przygotować profesjonalnie seniorów do czynnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych oraz pełnienia funkcji organizatorskich, a nawet kierowniczych w klubach, radach osiedlowych, radach parafialnych, związkach emerytów i rencistów oraz innych organizacjach samorządowych, dążących do poprawy i zwiększenia atrakcyjności warunków życia mieszkańców w każdym wieku.