REKRUTACJA 2018/2019

Rekrutacja na rok akademicki 2018 / 2019

 

SZANOWNI SENIORZY!
Serdecznie zapraszamy do grona studentów UTW
w nowym roku akademickim 2018/2019

Zapraszamy osoby aktywne, które pragną poszerzać swoją wiedzę w zakresie współczesnego komunikowania społecznego, zdobywać umiejętności komunikacji poprzez internet i znajomość języków obcych, a które:
– przeszły na emeryturę /rentę/
– zaakceptują regulamin i uzyskają członkostwo UTW w Lubsku

Oferujemy wykłady i warsztaty o tematyce dostosowanej do potrzeb starszych ludzi, zajęcia obsługi komputera od podstaw, naukę języków obcych, spotkania z ciekawymi ludźmi z regionu, formy wspólnego uczestniczenia w kulturze i historii naszego miasta, Ziemi Lubuskiej i Polski.

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani i doświadczeni wykładowcy oraz wolontariusze.

Zapisy kandydatów w terminie do 30 września 2018 r. bezpośrednio u Pani Zofii Głogowskiej – Prezesa Stowarzyszenia UTW w Lubsku ul. Wrocławskiej 6
(budynek szkoły podstawowej codziennie
w godz. 10-12.00),

tel. 68 3720140,    534 797 859

Misją Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubsku jest wyrównywanie szans między pokoleniami. We współczesnym świecie coraz bardziej dostrzegana jest mądrość i doświadczenie ludzi w starszym wieku, którymi można się dzielić z młodymi osobami, nastawionymi na sukces. W UTW wierzymy, że wszyscy ludzie są równi i wszyscy mają takie samo prawo i predyspozycje do bycia organizatorami, a nawet liderami w swoim środowisku rodzinnym i społecznym. UTW w Lubsku daje szansę rozwoju osobistych zainteresowań osób w wieku senioralnym i spożytkowania ich doświadczenia życiowego i zawodowego poprzez poparcie go wiedzą akademicką z wielu fascynujących dziedzin zarządzania i komunikacji społecznej. Celem UTW w Lubsku jest wykreowanie i wykształcenie organizatorów i liderów społeczności lokalnych, którzy działając aktywnie będą potrafili tworzyć nową jakość życia osobistego, rodzinnego i najbliższego otoczenia społecznego. Chcemy pomóc osobom w wieku starszym uwierzyć we własne siły oraz możliwości intelektualne i organizacyjne, kształtować nowe umiejętności, przezwyciężać ich poczucie osamotnienia . Pragniemy przygotować profesjonalnie seniorów do czynnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych oraz pełnienia funkcji organizatorskich, a nawet kierowniczych w klubach, radach osiedlowych, radach parafialnych, związkach emerytów i rencistów oraz innych organizacjach samorządowych, dążących do poprawy i zwiększenia atrakcyjności warunków życia mieszkańców w każdym wieku.