Zdjęcia projektowe „Cyfroinnowacyjni-nieprzeciętni”

Niniejsza galeria zawiera część zdjęć obrazujących działania projektowe realizowane w ramach projektu
„Cyfroinnowacyjni – nieprzeciętni”.

Gallery of design photos. The photographs confirm the actions taken.
It is a small collection of photographs. More can be found on Facebook.

Zdecydowana większość materiałów fotograficznych zawarta jest na stronach społecznościowych Facebook.
https://www.facebook.com/utwlubsko/

oraz stronie projektowej na Fb
https://www.facebook.com/groups/408281872698777/?ref=bookmarks

 

 

Konferencja i monitoring projektu
2016/2017 w UTW Lubsko-Polska

Konferencja-podsumowanie I semestru roku projektowego
(luty 2016) odbyły się trakcie monitoringu realizowanego
przez przedstawicieli FRSE Erasmus + , Edukacja Dorosłych

 

Konferencja- finał projektu 
Konferencja podsumowująca międzynarodowy projekt 05.07.2017
Konferencja odbyła się w Lubskim Domu Kultury  z udziałem przedstawicieli władz miasta oraz placówek oświatowo-kulturalnych w Lubsku

 

Międzynarodowe spotkanie projektowe Lubsko-Polska
Spotkanie projektowe w Polsce- październik 2015 r.
Spotkanie z udziałem przedstawicieli organizacji partnerskich miało na celu dokładne zapoznanie z harmonogramem projektu

 

Szkolenie pracowników i kadry projektu Zvolen- Słowacja
W marcu 2016 roku w Zvoleniu na Słowacji odbyło się szkolenie pracowników administracji, nauczycieli i osób kluczowych  w projekcie. Szkolenie trwało 5 dni, głównym celem szkolenia było przybliżenie wiedzy dotyczącej nauczania osób dorosłych za pomocą internetowych aplikacji  nauczaniu „na odległość”

 

Promocja i upowszechnianie projektu

Zajęcia projektowe

 

Wystawy

Spotkanie projektowe w Pradze-Czechy /dzień I
Wymiana doświadczeń nauczycieli informatyki
październik 2016

Międzynarodowe spotkanie projektowe Praga- Czechy dzień II
Wymiana doświadczeń nauczycieli ICT

 

 

Caldas da Rinha -Portugalia
Spotkanie podsumowujące wizytę w Portugalii
marzec 2017

 

 

 

 

                      


 

Misją Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubsku jest wyrównywanie szans między pokoleniami. We współczesnym świecie coraz bardziej dostrzegana jest mądrość i doświadczenie ludzi w starszym wieku, którymi można się dzielić z młodymi osobami, nastawionymi na sukces. W UTW wierzymy, że wszyscy ludzie są równi i wszyscy mają takie samo prawo i predyspozycje do bycia organizatorami, a nawet liderami w swoim środowisku rodzinnym i społecznym. UTW w Lubsku daje szansę rozwoju osobistych zainteresowań osób w wieku senioralnym i spożytkowania ich doświadczenia życiowego i zawodowego poprzez poparcie go wiedzą akademicką z wielu fascynujących dziedzin zarządzania i komunikacji społecznej. Celem UTW w Lubsku jest wykreowanie i wykształcenie organizatorów i liderów społeczności lokalnych, którzy działając aktywnie będą potrafili tworzyć nową jakość życia osobistego, rodzinnego i najbliższego otoczenia społecznego. Chcemy pomóc osobom w wieku starszym uwierzyć we własne siły oraz możliwości intelektualne i organizacyjne, kształtować nowe umiejętności, przezwyciężać ich poczucie osamotnienia . Pragniemy przygotować profesjonalnie seniorów do czynnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych oraz pełnienia funkcji organizatorskich, a nawet kierowniczych w klubach, radach osiedlowych, radach parafialnych, związkach emerytów i rencistów oraz innych organizacjach samorządowych, dążących do poprawy i zwiększenia atrakcyjności warunków życia mieszkańców w każdym wieku.