Metody nauczania”Cyfroinnowacyjni-nieprzeciętni”- Erasmus+

W trakcie trwania projektu powstało wiele materiałów dydaktycznych. Autorami niniejszych materiałów są nauczyciele, praktycy i teoretycy realizujący działania edukacyjne wśród osób dorosłych a przede wszystkim seniorów.

Projekt „Cyfroinnowacyjni – nieprzeciętni” współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”.
Niniejsze prezentacje i publikacje  odzwierciedlają jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość merytoryczną.

Publikacja bezpłatna.

Broszura obejmująca wszystkie materiały metodyczne
powstałe w projekcie

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Brochure-Learning-methods-Digitally-innovative.pdf

Materiały dydaktyczne związane z nauczaniem informatyki (ICT)prezentowane i dyskutowane w trakcie spotkania projektowego w Pradze-Czechy
 1. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/ErhanPolat_Turkey_CooperativeLearning.pdf
 2. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/E-portfolio-an-innovative-method-ICT-Poland.pdf
 3. http://Computer-Reader-Writer.pdf
 4. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Basic-Accountant.pdf
 5. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Babinsky-Moodle-Slovakia.pdf
 6. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Educasting_in_distance_education.pdf
 7. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/IEC_presentation-PRAGUE.pdf
 8. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/ICT_methods_in_the_project.pdf
 9. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Preparing-Document-with-Computer.pdf
 10. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/NEV-MEDIA.pdf
 11. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Method_new_media.pdf
 12. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/GecovicMiroslav20161018.pdf

Materiały metodyczne obejmujące obszar nauczania języka angielskiego wśród dorosłych.  Poniższe materiały zawierają również informacje -sprawozdania dotyczące spotkania nauczycieli anglistów. Większość materiałów została wypracowana, prezentowana i dyskutowana w trakcie spotkania projektowego w Caldas da Rinha w Portugalii 

 1. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Why-should-people-learn-English.pdf
 2. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/THE-BENEFIT-OF-FUN-ACTIVITIES-AND-GAMES-IN.pdf
 3. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Teaching-Method-Turkay.pdf
 4. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/report_Caldas_da_Rainha_Hudeckova.pdf
 5. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Report_Caldas_da_Rainha_Hanusova_Marie.pdf
 6. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Report_Caldas_da_Rainha_Hanusova_Magda.pdf
 7. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Report_Caldas-da-Rainha_Sipalova.pdf
 8. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Report_Cadas_da_Rainha_Jordanova.pdf
 9. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Report-Caldas-da-Rainha.pdf
 10. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Method_games-english.pdf
 11. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Method_czech_language.pdf
 12. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/METHOD-ENGLISH-TURKAY.pdf
 13. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Kahoot–-game-based-education.pdf
 14. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/English-Lesson-Mehmet-Can-BABAOgLU.pdf
 15. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/English-Level-A1.pdf
 16. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/English-Level-A2.pdf
 17. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Anglický-jazyk-pre-začiatočníkov-1.pdf
 18. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Theoretical-view-to-the-cooperative-learning-of-seniors.ppsx

Materiały dydaktyczne  zawierające sposoby nauczania podstaw ekonomii wśród osób dorosłych. Wypracowane metody nauczania prezentowane były w trakcie spotkania projektowego w Turcji.

 1. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Ankara20170523-Economy-Gecovic.pdf
 2. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/ECONOMY-BY-DANUTA-ŚWIDZIŃSKA1.pdf
 3. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/EconomyTURKEY_1.pdf
 4. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Economy-part-2-Turkey.pdf
 5. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Economy_TURKEY_2.pdf
 6. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Ekonomia-Jordanova-Praha.pdf
 7. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/INDIVIDUAL-ECONOMIC-MANAGAMENT-Turkey.pdf
 8. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Method_interdisciplinary_economics.pdf
 9. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Method_six_thinking_huts-safe_home.pdf
 10. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/microteaching_presentation.pdf
 11. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Microteaching-Czech.pdf
 12. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Prezentace_Economy.pdf
 13. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/The-Main-Economic-Indicators-_MEI_.pdf

Metody nauczania matematyki realizowane w ramach projektu.Poniższe materiały były omawiane i prezentowane przez nauczycieli w trakcie wizyty projektowej w Ankarze-Turcji

 1. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Method_new_media-1.pdf
 2. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Method_geomtery.pdf
 3. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Maths.pdf
 4. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/graphic-and-animation.pdf
 5. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Geometry_teaching_material.pdf
 6. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Aula_-_Turquia_-_Ingles.pdf
 7. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Ankara20170524-Maths-Gecovic.pdf
 8. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/algebra_financni_gramotnost.pdf

Metody nauczania innych przedmiotów:
Bezpieczeństwo w domu i ćwiczenia pamięci

 1. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Triznova-Social-Media.pdf
 2. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Treningy-pamate-Racz.pdf
 3. http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Method_new_media-1.pdf

Jest to tylko część materiałów jakie były wykorzystywane w trakcie prezentacji, pokazów, dyskusji na tematy objęte projektem.
Każda prezentacja , wykład i pokaz metody składała się z części teoretycznej- wykład nauczyciela prowadzącego, następnie ćwiczenia obejmujące daną metodę. W ramach ćwiczeń rozwiązywane zadania, testy, krzyżówki, stosowana była metoda dramy i wiele innych,  były  dyskusje , omawiano skuteczność i przydatność prezentowanych materiałów.
Praktyczne działania były bardzo intensywne i zwykle trwały
w godzinach od 9.00 rano do 15.00 z przerwą na obiad.

Koordynator projektu :Seniorski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misją Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubsku jest wyrównywanie szans między pokoleniami. We współczesnym świecie coraz bardziej dostrzegana jest mądrość i doświadczenie ludzi w starszym wieku, którymi można się dzielić z młodymi osobami, nastawionymi na sukces. W UTW wierzymy, że wszyscy ludzie są równi i wszyscy mają takie samo prawo i predyspozycje do bycia organizatorami, a nawet liderami w swoim środowisku rodzinnym i społecznym. UTW w Lubsku daje szansę rozwoju osobistych zainteresowań osób w wieku senioralnym i spożytkowania ich doświadczenia życiowego i zawodowego poprzez poparcie go wiedzą akademicką z wielu fascynujących dziedzin zarządzania i komunikacji społecznej. Celem UTW w Lubsku jest wykreowanie i wykształcenie organizatorów i liderów społeczności lokalnych, którzy działając aktywnie będą potrafili tworzyć nową jakość życia osobistego, rodzinnego i najbliższego otoczenia społecznego. Chcemy pomóc osobom w wieku starszym uwierzyć we własne siły oraz możliwości intelektualne i organizacyjne, kształtować nowe umiejętności, przezwyciężać ich poczucie osamotnienia . Pragniemy przygotować profesjonalnie seniorów do czynnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych oraz pełnienia funkcji organizatorskich, a nawet kierowniczych w klubach, radach osiedlowych, radach parafialnych, związkach emerytów i rencistów oraz innych organizacjach samorządowych, dążących do poprawy i zwiększenia atrakcyjności warunków życia mieszkańców w każdym wieku.