Galeria Film Cyfroinnowacyjni – nieprzeciętni

Niniejsza strona zawiera przede wszystkim materiały video, które potwierdzają działania projektowe zrealizowane w trakcie trwania projektu. W kilku przypadkach potwierdzeniem działań projektowych są publikacje w formacie pdf.
Projekt „Cyfroinnowacyjni –  nieprzeciętni” jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”. Film odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość merytoryczną.
Publikacja bezpłatna.

Zapraszamy do lektury i obejrzenia imponującego albumu
krótkich  filmów zrealizowanych w ramach projektu
„Cyfroinnowacyjni- nieprzeciętni”

Spotkanie projektowe w Polsce-Lubsko październik 2015

Międzynarodowe spotkanie  w Polsce. Było to pierwsze spotkanie projektowe, które miało charakter instruktażowo-informacyjny. Uczestnicy spotkania pozyskali szczegółowe informacje obejmujące zagadnienia Zarządzania i upowszechniania projektu, zasady finansowania działań projektowych.
Uczestnicy spotkania wzięli udział w inauguracji roku akademickiego
i działań projektowych. Rezultatem spotkania była kompleksowa wiedza o projekcie, nowe relacje pomiędzy osobami kluczowymi  i świadomość nowego otwarcia w oczekiwaniu na zmiany w obszarze  nauczania i uczenia

International meeting in Poland. It was the first project meeting, which was of instructive and informative character. The participants of the meeting gathered detailed information covering the issues of Project management and dissemination, principles of project activities financing. The participants of the meeting took part in the inauguration of the academic year and project activities. The result of the meeting was a comprehensive knowledge of the project, new relationships between key persons and awareness of new openness and anticipation of changes in the area of teaching and learning.
Prezentacja UTW Lubsko działalność 2015-kliknij

 
Szkolenie pracowników i kadry kluczowej
 Słowacja- Zvolen marzec 2016
Polska grupa uczestnicząca w szkoleniu w Słowacji

Program spotkania był opracowany już na etapie wniosku.
Jego realizacja była podyktowana rozszerzeniem wiedzy obejmującej kształcenie osób dorosłych za pomocą aplikacji internetowych tzw. nauczanie na odległość. Słowacka organizacja partnerska jest zaawansowana w tym obszarze- stąd przygotowanie i realizacja szkolenia zostało jej przyporządkowane już na etapie wnioskowania. Szkolenie obejmowało zagadnienia i ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem aplikacji Moodle oraz  innych aplikacji do nauczania i budowania partnerskich grup projektowych w oparciu o znane platformy i portale społecznościowe. Zajęcia projektowe trwały w godzinach 9.00-14.30 i prowadzone były przez pracowników akademickich z Uniwersytetów w Zvoleniu i Bratysławy. Tak przyjęta formuła szkolenia przyniosła spodziewane efekty. Umiejętności nauczania internetowego za pomocą innych aplikacji były wykorzystane w trakcie spotkania „językowców” w Portugalii oraz matematyków w Turcji. Pozyskane kompetencje były rozwijane w partnerskich organizacjach, kontynuowane i realizowane przez organizacje czeską, turecką i portugalską. W polskiej grupie nauczyciel informatyki zastosował wybraną aplikację jako tester możliwości w dalszym kształceniu dorosłych.

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/09/Protokół-ze-szkolenia-pracowników-w-Zvoleniu-Słowacja.pdf

Szkolenie pracowników i osób kluczowych w Słowacji -video

https://www.youtube.com/watch?v=2TXmtagP1qo

https://www.youtube.com/watch?v=VBxpml3AtkA

 

Spotkanie projektowe w Czechach-Praga październik 2016

Międzynarodowe spotkanie nauczycieli informatyki Pradze- Czechy.
Wymiana doświadczeń nauczycieli informatyki wśród osób dorosłych.
Rezultaty wynikające ze spotkania w Czechach: Video-filmy instruktażowe i informacyjne, które potwierdzają realizację zadań projektowych. Konspekty oraz prezentacje metod nauczania osób dorosłych w danym obszarze nauczania.

An international meeting of computer science teachers Prague-Czech Republic.Exchange of experiences of IT teachers among adults.Results of the meeting in the Czech Republic: Video-video videos and informational videos, which confirm the implementation of project tasks. Consortia and presentations of adult learning methods in the subject area.

video- Project meeting- Prague 2016. Film opisujący działania projektowe w trakcie wizyty w Pradze.
 https://www.youtube.com/watch?v=9BK5gjVFs0o

-video- Barbora Jordanova  prezentuje działalność UTW w Pradze. B. Jordanowa jest koordynatorem UTW w Pradze.
https://www.youtube.com/watch?v=NeBvlLi8fsM&t=14

-video-Short video from innovative lecture in Prague.
Innovative lecture of English language for seniors in Czech university of life sciences in Prague. Digitally innovative project.
https://www.facebook.com/UTVzvolen/videos/1275014735883580/

-Video- E-portfolio –Grzegorz Rybiński teacher ICT, Lubsko-Polska
https://www.youtube.com/watch?v=poOhaz4B1js&t=20s

-video Exchange of experience of teachers of ICT. Miroslav Grecovic- teacher ICT- Zvolen-Slovakia
https://www.youtube.com/watch?v=qWUvRMbKkks&t=35s

– video-Web Cams, Virtual Tours. Karel Nemejc- teacher ICT
-Praga- Czechy
https://www.youtube.com/watch?v=oLFTEpWbkkE&t=34s

-video-   Ivo Andrade teacher ICT UTW RUTIS-Almeirim –Portugal
https://www.youtube.com/watch?v=wMqKW5KeXGo&t=164s

-video- Hana Balzerova- teacher ICT UTW Prague
https://www.youtube.com/watch?v=cOW34yXbwaA

video- Erhan Polat-teacher ICT- UTA Ankara Turkey
https://www.youtube.com/watch?v=COqcwjACoXg&t=50s

 

Spotkanie projektowe w Portugalii-Caldas da Rinha
marzec 2017

Międzynarodowe spotkania nauczycieli języków obcych w  Caldas da Rinha Portugalia.  Wymiana doświadczeń nauczycieli języka angielskiego i języka ojczystego w nauczaniu osób dorosłych. Rezultaty wynikające ze spotkania w Portugalii: Video-filmy instruktażowe i informacyjne, które potwierdzają realizację zadań projektowych. Konspekty oraz prezentacje metod nauczania osób dorosłych w danym obszarze nauczania.

International meetings of foreign language teachers in Caldas da Rinha Portugal.  Exchange of experience of English and mother tongue teachers in adult education. Results of the meeting in Portugal: Video videos and informational videos, which confirm the implementation of the project tasks. Consortia and presentations of adult learning methods in the field of education

-Video-Project meeting- welcome to Portugal
https://www.youtube.com/watch?v=suI_y-G7wAA

-video- KAHOOT- Adult teaching metod- Żaneta Balazova, Jarka Stefkova-nauczyciele języka angielskiego –Zvolen-Słowacja
https://www.youtube.com/watch?v=S2D94lnEsi8&t=14s

Video- “We will send you in one week time”- Karolína Sipalová-Zvolen-Słowacja
https://www.youtube.com/watch?v=56aLc9DmEHY&t=52s

-Video- Drama is enter tainment- część I. Anna Hekkert
 Lubsko-Polska
https://www.youtube.com/watch?v=n-d8XT6sxm8

-Video- Drama is enter tainment- część II. Anna Hekkert
Lubsko-Polska
https://www.youtube.com/watch?v=WY-68l9di5Y

-video- „Exercise class” -UTA Caldas da Rinha – Portugal
https://www.youtube.com/watch?v=fIHe9IjHwy8

-video-Project Cogweb – innovative way of cognitive trainning
https://www.youtube.com/watch?v=vOz7_sG44Qs&t=2s

-Video- Art room – UTA – Caldas da Rainha-Portugal
https://www.youtube.com/watch?v=ICa7j4kfkqg

Spotkanie projektowe w Turcji-Ankara maj 2017

Międzynarodowe spotkanie w Turcji. Wymiana doświadczeń nauczycieli matematyki i ekonomii w nauczaniu osób dorosłych. Rezultaty wynikające ze spotkania w Turcji: Video-filmy instruktażowe i informacyjne, które potwierdzają realizację zadań projektowych.

International meetings in Turkey. Exchange of experiences of teachers of mathematics and economics in adult education. Results of the meeting in Turkey: Video videos and informational videos, which confirm the implementation of project tasks. Consortia and presentations of adult learning methods in the field of education

-Video- Project Meeting Ankara 2017
„Digitally innovative- unique ones”
https://www.youtube.com/watch?v=ypc3aD7BHQ8

– Video- Metody nauczania matematyki w  +UTW Lubsko. Renata Jasińska, nauczyciel matematyki UTW Lubsko   
https://www.youtube.com/watch?v=QhopKDDq04s&t=6s

-Video- Nauczanie ekonomii w polskiej organizacji UTW w Lubsko. Nauczyciel: Danuta Świdzińska, UTW Polska
https://www.youtube.com/watch?v=rmEdDWVoLh0

Video-Economics teacher Levent Yalvac of the Elmadag Center Public describes his experience in teaching adult economics.
https://www.youtube.com/watch?v=KdbsbocXDKI

Video-Economics teacher Barbora Jordanova of the U3A Praha describes his experience in teaching adult economics.
https://www.youtube.com/watch?v=wvAwjlkbSk0

Video-Jose Pimpao Mathematics teacher Third Age University
in Caldas da Rinha Portugal
 
 

Biuletyn informacyjny-wersja elektroniczna.
Metody nauczania osób dorosłych realizowane w ramach projektu” Cyfroinnowacyjni – nieprzeciętni”. Biuletyn opracowany przez Miroslava Gecovica ze Słowacji, zawiera najważniejsze rezultaty osiągnięte w czasie trwania projektu.

Newsletter – electronic version. Adult learning methodswithin the framework of the project „Digitization – No average”. The newsletter prepared by Miroslav Gecovic from Slovakia contains the most important results achieved during the project

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Brochure-Learning-methods-Digitally-innovative.pdf

Inne działania projektowe

Ten punkt zawiera dostęp do stron internetowych rozszerzających kompleksowa wiedzę o działaniach projektowych:
-strony internetowe organizacji partnerskich
-otwarte portale społecznościowe prezentujące poglądy i informacje projektowe

This point includes access to websites expanding comprehensive knowledge of project activities: – access to the following websiteswebsites of partner organisationsopen social networking sites presenting project views and information

  Project results „Digitally innovative-unique ones”
 UTW Lubsko-Polska
https://www.youtube.com/watch?v=681JXPO7UJ0&t=10s

– video-Egzamin z języka angielskiego w UTW lubsko -2017
https://www.youtube.com/watch?v=-we4GFo0SnI&t=12s

– video- Hydropolis- wycieczka edukacyjna do Wrocławia 
UTW Lubsko
https://www.youtube.com/watch?v=pErLPSbO2Rg

 – video-Wirtualna rzeczywistość UTW Lubsko
 wycieczka edukacyjna
https://www.youtube.com/watch?v=GjxMEN5scxc

– video- Zajęcia projektowe- informatyka- UTW Lubsko-Polska
https://www.youtube.com/watch?v=5MrmNBoH10M

– video- Ku słońcu – grupa wokalna UTW Lubsko Polska
https://www.youtube.com/watch?v=Bk5pYUGk8dU

– video- Teatr UTW w Lubsku. Nauka języka ojczystego
https://www.youtube.com/watch?v=qKi2p88v6Wk&t=39s

– video- Podsumowanie semestru UTW w Lubsku 2017-Poland
https://www.youtube.com/watch?v=Ms3xAS_j1Tc&t=38s

– video-  Wspomnienia 2016-UTW Lubsko
https://www.youtube.com/watch?v=8hT1pR1CmIo&t=68s

-video- Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017
UTW Lubsko
https://www.youtube.com/watch?v=mrz5CLB77pI&t=34s

-video- Biesiada integracyjna UTW w Lubsku
https://www.youtube.com/watch?v=–x7bPHQOk8

-video-Happening Wi-Fi Lubsko UTW
https://www.youtube.com/watch?v=-4vYQ_ACZlw&t=24s

-video- Świtezianka-historia prawdziwa
https://www.youtube.com/watch?v=_iLLMEa9RCs&t=64s

-video- UTW Lubsko w muzeum ziemi lubuskiej
https://www.youtube.com/watch?v=-QIaqU5DNs8&t=22s

-video- Wycieczka edukacyjna studentów UTW w Lubsku
https://www.youtube.com/watch?v=e_RYl7zBntY&t=68s

-video- Nauka języka angielskiego –Mnich Michalina UTW w Lubsku
https://www.youtube.com/watch?v=e_RYl7zBntY&t=68s

-video- Nauka języka angielskiego- Skindzier Halina,
Ewa Kowalewska UTW Lubsko
https://www.youtube.com/watch?v=FHuBILwIon8

Video-Studentki UTW w Lubsku konwersują w języku angielskim
https://www.youtube.com/watch?v=8sfeX3SlNDg

-video-Język angielski na UTW Lubsko
https://www.youtube.com/watch?v=e_RYl7zBntY&t=68s

-Video-Learning English at UTA Lubsko. Stefan Antoniszyn
https://www.youtube.com/watch?v=W7dXoIH2xa4&t=18s

-Video-Korpus Werblistów UTW w Lubsku
https://www.youtube.com/watch?v=RocCTiuSE8c

-Video-tak się rodził projekt „Cyfroinnowacyjni…”- krótkie nagranie video z prezentacji idei projektu na spotkaniu projektowym na Litwie w 2014 roku. Koordynator z Polski w trakcie projektu z programu Grundtvig, wyjaśnia podstawowe
tezy przyszłego projektu
Video-taking the project „Digital Innovative….” was born – a short video recording of the project idea’s presentation at a project meeting in Lithuania in 2014. Polish coordinator during the Grundtvig project, explains the basic theses of the future project
https://www.youtube.com/watch?v=W7dXoIH2xa4&t=18s

Video- design activities. The results of video videos and information videos, which confirm the implementation of project tasks. Slovakia https://www.youtube.com/watch?v=EazWKkf9vRs

video-Short video from Day of TUZVO and UTA in Zvolen
https://www.facebook.com/UTVzvolen/videos/1373968165988236/

Wystawa zdjęć projektowych w Lubsku

https://www.facebook.com/pg/utwlubsko/photos/?tab=album&album_id=1028679857245726

Conferences-Portugal
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1643132939046744&set=pcb.624527814407514&type=3&ifg=1

Video- opening ceremony of project with students Slovakia
https://www.youtube.com/watch?v=wYuxV2FzwQ4&list=PLBHcqjCtnktGLuAxI3m9O6LLYBDc2XQZs&index=10

video-Inauguration of the Academic Year of the UTA in Lubsko
https://www.youtube.com/watch?v=mrz5CLB77pI&t=34s

video- Summary semester of the UTA in Lubsko 2017-Poland
https://www.youtube.com/watch?v=Ms3xAS_j1Tc&t=38s

Conference – summary of the project in UTW Lubsko, Poland
https://www.facebook.com/pg/utwlubsko/photos/?tab=album&album_id=1393079337472441

Video- Summary of the 2015-2017-Portugal project
https://www.facebook.com/groups/408281872698777/permalink/686304914896470/

Foto-Final Event of the year 2016/2017 and delivery of „Digitally Innovative- un…
https://www.facebook.com/groups/408281872698777/permalink/685673368292958/

Video-Turkey ICT
https://www.facebook.com/levent.yalvac.7/videos/10206046550882655/

video-Quiz for our senior´s student with John Carroll – native speaker
https://www.facebook.com/UTVzvolen/videos/1541925955859122/

video-Innovative education with John Carroll in the nature – project Digitally i…
https://www.facebook.com/UTVzvolen/videos/1541913635860354/

video-Short video about Start ceremony video-Short video about Start ceremony 
https://www.facebook.com/UTVzvolen/videos/1386495068068879/

Video – Memoirs 2016 – UTA Lubsko UTA
https://www.youtube.com/watch?v=8hT1pR1CmIo&t=68s

Video-Our UTA´s Accordeonist – Jozko Gajdost and Zvolen´s ball with UTA students…
https://www.facebook.com/levent.yalvac.7/videos/10206046550882655/

video- Christmas wishes
https://www.facebook.com/UTVzvolen/videos/1346697105382009/

Final Event of the year 2016/2017 and delivery of „Digitally Innovative- unique …
https://www.facebook.com/groups/408281872698777/permalink/685673368292958/

Misją Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubsku jest wyrównywanie szans między pokoleniami. We współczesnym świecie coraz bardziej dostrzegana jest mądrość i doświadczenie ludzi w starszym wieku, którymi można się dzielić z młodymi osobami, nastawionymi na sukces. W UTW wierzymy, że wszyscy ludzie są równi i wszyscy mają takie samo prawo i predyspozycje do bycia organizatorami, a nawet liderami w swoim środowisku rodzinnym i społecznym. UTW w Lubsku daje szansę rozwoju osobistych zainteresowań osób w wieku senioralnym i spożytkowania ich doświadczenia życiowego i zawodowego poprzez poparcie go wiedzą akademicką z wielu fascynujących dziedzin zarządzania i komunikacji społecznej. Celem UTW w Lubsku jest wykreowanie i wykształcenie organizatorów i liderów społeczności lokalnych, którzy działając aktywnie będą potrafili tworzyć nową jakość życia osobistego, rodzinnego i najbliższego otoczenia społecznego. Chcemy pomóc osobom w wieku starszym uwierzyć we własne siły oraz możliwości intelektualne i organizacyjne, kształtować nowe umiejętności, przezwyciężać ich poczucie osamotnienia . Pragniemy przygotować profesjonalnie seniorów do czynnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych oraz pełnienia funkcji organizatorskich, a nawet kierowniczych w klubach, radach osiedlowych, radach parafialnych, związkach emerytów i rencistów oraz innych organizacjach samorządowych, dążących do poprawy i zwiększenia atrakcyjności warunków życia mieszkańców w każdym wieku.