Konkursy

Piosenka mojej młodości

 W czerwcu 2018 roku planowany jest pierwszy
„Przegląd piosenki mojej młodości”
w którym mogą uczestniczyć mieszkańcy Lubska i  okolic.

Regulamin konkursu przewiduje prezentację 1 piosenki z dowolnym akompaniamentem. Nie wykluczonym jest udział zespołu akompaniującego dla poszczególnych wykonawców.

W przeglądzie nie będzie miejsc punktowanych, wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy i nagrody.

 

Piosenka Mojej Młodości-finał biesiady

W piątek 18 maja br. w kawiarence Lubskiego Domu Kultury
odbyła się pierwsza edycja biesiady śpiewaczej lubskich i jasieńskich seniorów pn” Piosenka mojej młodości”. Wystąpili seniorzy z Kubów Seniora w Jasieniu i Lubska oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubsku. W gronie wykonawców znalazła się również wokalistka mieszkająca w Niemczech. Można więc śmiało stwierdzić,że impreza miała charakter międzynarodowy. Repertuar przygotowany przez wykonawców był zróżnicowany, od piosenek kabaretowych, popularnych szlagierów, przebojów muzyki biesiadnej do piosenek zaangażowanych i patriotycznych. Swoje artystyczne ekspresje wykonawcy wyrażali za pomocą specjalnie przygotowanych strojów, dwie piosenki były wykonane w rosyjskim i hiszpańskim języku.

więcej informacji: http://www.utwlubsko.com.pl/utw/?p=7458

 

 

Misją Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubsku jest wyrównywanie szans między pokoleniami. We współczesnym świecie coraz bardziej dostrzegana jest mądrość i doświadczenie ludzi w starszym wieku, którymi można się dzielić z młodymi osobami, nastawionymi na sukces. W UTW wierzymy, że wszyscy ludzie są równi i wszyscy mają takie samo prawo i predyspozycje do bycia organizatorami, a nawet liderami w swoim środowisku rodzinnym i społecznym. UTW w Lubsku daje szansę rozwoju osobistych zainteresowań osób w wieku senioralnym i spożytkowania ich doświadczenia życiowego i zawodowego poprzez poparcie go wiedzą akademicką z wielu fascynujących dziedzin zarządzania i komunikacji społecznej. Celem UTW w Lubsku jest wykreowanie i wykształcenie organizatorów i liderów społeczności lokalnych, którzy działając aktywnie będą potrafili tworzyć nową jakość życia osobistego, rodzinnego i najbliższego otoczenia społecznego. Chcemy pomóc osobom w wieku starszym uwierzyć we własne siły oraz możliwości intelektualne i organizacyjne, kształtować nowe umiejętności, przezwyciężać ich poczucie osamotnienia . Pragniemy przygotować profesjonalnie seniorów do czynnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych oraz pełnienia funkcji organizatorskich, a nawet kierowniczych w klubach, radach osiedlowych, radach parafialnych, związkach emerytów i rencistów oraz innych organizacjach samorządowych, dążących do poprawy i zwiększenia atrakcyjności warunków życia mieszkańców w każdym wieku.