Plan zajęć dydaktycznych

Plan zajęć projektowych na rok akademicki 2018 / 2019 będzie podany od 1 października.

Zarząd oraz osoby funkcyjne obecnie pracują nad uszczegółowieniem i synchronizacją działań, tak aby spełniały one edukacyjne zadanie. 

 

Archiwum

Plan zajęć na rok akademicki 2017/2018

Zajęcia dydaktyczne odbywają się cyklicznie w każdym tygodniu w/g polanu podanego poniżej

Zajęcia dydaktyczne są kontynuacją działań zakończonego
już  projektu„Cyfroinnowacyjni- nieprzeciętni”.

Formuła zajęć ma charakter fakultatywny- (nieobowiązkowy), jednak z uwagi na pracę i aktywność  nauczycieli, osoby które zadeklarowały swój udział i zostały zakwalifikowane do wymienionych grup, proszone są o regularny udział w wymienionych zajęciach dydaktycznych

wtorek
godz. 8.55-   język angielski dla zaawansowanych
godz.10.45 zajęcia informatyczne dla zaawansowanych

środa
godz. 11.00 –   język angielski dla początkujących
czwartek
godz. 10.45 – zajęcia informatyczne dla początkujących
piątek
godz. 10.30 –   język niemiecki dla początkujących 

Zajęcia odbywają się budynku szkoły przy ul. Dworcowej 2

Zajęcia sportowe
Udział w zajęciach sportowych jest bezpłatny, jednocześnie jest też podstawą do udziału w kolejnych międzynarodowych spotkania sportowych, które znajdują się w planach Zarządu UTW
wtorek-15-30kręgle- hala sportowa OSiR
środa- 15.00 kręgle- hala sportowa OSiR
czwartek- 16.00-grupa teatralna- LDK
czwartek- 10-12.00zajęcia lekkoatletyczne – hala sportowa OSiR

archiwum

 Plan zajęć projektowych
Cyfroinnowacyjni-nieprzeciętn
2016/2017

planlistopad

Zapraszamy do czynnego udziału w zajęciach!

Misją Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubsku jest wyrównywanie szans między pokoleniami. We współczesnym świecie coraz bardziej dostrzegana jest mądrość i doświadczenie ludzi w starszym wieku, którymi można się dzielić z młodymi osobami, nastawionymi na sukces. W UTW wierzymy, że wszyscy ludzie są równi i wszyscy mają takie samo prawo i predyspozycje do bycia organizatorami, a nawet liderami w swoim środowisku rodzinnym i społecznym. UTW w Lubsku daje szansę rozwoju osobistych zainteresowań osób w wieku senioralnym i spożytkowania ich doświadczenia życiowego i zawodowego poprzez poparcie go wiedzą akademicką z wielu fascynujących dziedzin zarządzania i komunikacji społecznej. Celem UTW w Lubsku jest wykreowanie i wykształcenie organizatorów i liderów społeczności lokalnych, którzy działając aktywnie będą potrafili tworzyć nową jakość życia osobistego, rodzinnego i najbliższego otoczenia społecznego. Chcemy pomóc osobom w wieku starszym uwierzyć we własne siły oraz możliwości intelektualne i organizacyjne, kształtować nowe umiejętności, przezwyciężać ich poczucie osamotnienia . Pragniemy przygotować profesjonalnie seniorów do czynnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych oraz pełnienia funkcji organizatorskich, a nawet kierowniczych w klubach, radach osiedlowych, radach parafialnych, związkach emerytów i rencistów oraz innych organizacjach samorządowych, dążących do poprawy i zwiększenia atrakcyjności warunków życia mieszkańców w każdym wieku.