Harmonogram wydarzeń

PLAN PRACY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU NA ROK 2019

 

STYCZEŃ – zabawa karnawałowa

LUTY – „walentynki”, spotkanie w kawiarni LDK, turniej kręgli w Krośnie Odrzańskim.

MARZEC – rozpoczęcie realizacji projektu ERASMUS+, „Dzień Kobiet”, seans filmowy.

KWIECIEŃ – rewitalizacja parku – ognisko, spotkanie wielkanocne – seniorzy z Forst, spotkanie sprawozdawcze zarządu UTW, seminarium ERASMUS+, przygotawania do II edycji „Śpiewać każdy może…”.

MAJ – II edycja „Śpiewać każdy może…” kawiarnia LDK, przygotowania do „Senioriady”.

CZERWIEC – VI Senioriada – 10-lecie UTW, tydzień seniora w Forst, podsumowanie roku akademickiego – grill OSiR.

LIPIEC – wyjazd do Rewala.

SIERPIEŃ – olimpiada w Łucku.

WRZESIEŃ – olimpiada w Zvoleniu.

PAŹDZIERNIK – rozpoczęcie nowego roku akademickiego, tydzień seniora (wizyta gości z Forst).

LISTOPAD – działania projektowe Erasmus+.

GRUDZIEŃ – działania projektowe Erasmus+, wigilia UTW.

 

 

Misją Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubsku jest wyrównywanie szans między pokoleniami. We współczesnym świecie coraz bardziej dostrzegana jest mądrość i doświadczenie ludzi w starszym wieku, którymi można się dzielić z młodymi osobami, nastawionymi na sukces. W UTW wierzymy, że wszyscy ludzie są równi i wszyscy mają takie samo prawo i predyspozycje do bycia organizatorami, a nawet liderami w swoim środowisku rodzinnym i społecznym. UTW w Lubsku daje szansę rozwoju osobistych zainteresowań osób w wieku senioralnym i spożytkowania ich doświadczenia życiowego i zawodowego poprzez poparcie go wiedzą akademicką z wielu fascynujących dziedzin zarządzania i komunikacji społecznej. Celem UTW w Lubsku jest wykreowanie i wykształcenie organizatorów i liderów społeczności lokalnych, którzy działając aktywnie będą potrafili tworzyć nową jakość życia osobistego, rodzinnego i najbliższego otoczenia społecznego. Chcemy pomóc osobom w wieku starszym uwierzyć we własne siły oraz możliwości intelektualne i organizacyjne, kształtować nowe umiejętności, przezwyciężać ich poczucie osamotnienia . Pragniemy przygotować profesjonalnie seniorów do czynnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych oraz pełnienia funkcji organizatorskich, a nawet kierowniczych w klubach, radach osiedlowych, radach parafialnych, związkach emerytów i rencistów oraz innych organizacjach samorządowych, dążących do poprawy i zwiększenia atrakcyjności warunków życia mieszkańców w każdym wieku.