Szkolenia i kursy

 

Lubuskie dla Seniora

to projekt finansowany przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego. Studenci UTW mogą wziąć udział w szkoleniach w zakresie: fotografii, samoobrony, kaligrafii, plastyki, historii, języka angielskiego, rehabilitacji, nowych mediów. Szczegóły będą na bieżąco podawane na stronie „Aktualności”.

Projekt realizowany jest od maja- do listopada 2018r.

Obsługa nagłośnienia

W lutym 2018 odbędzie się szkolenie dla osób, które chcą się nauczyć obsługi sprzętu nagłaśniającego.

W celu zapewnienia warunków szkolenia, zarząd do bieżących potrzeb dokona zakupu sprzętu .
Informacje o szkoleniu znajdują się w harmonogramie działań

Aktywny Senior– to projekt o charakterze prozdrowotnym. Realizowany był od lutego do grudnia 2017r.
Działania projektowe obejmowały praktyczne ćwiczenia i wykłady teoretyczne poprawiające kondycję o ogólne zdrowie uczestników. 

Liderami grupy są studenci UTW: Maria Majorczyk i Jan Rotkis.
Zajęcia praktyczne odbywały się  w sali sportowej OSIR w Lubsku.

W listopadzie 2017r. liderzy projektu  uczestniczyli w 3- dniowej konferencji  w Drzonkowie w trakcie które podsumowane zostały działania projektowe.

Misją Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubsku jest wyrównywanie szans między pokoleniami. We współczesnym świecie coraz bardziej dostrzegana jest mądrość i doświadczenie ludzi w starszym wieku, którymi można się dzielić z młodymi osobami, nastawionymi na sukces. W UTW wierzymy, że wszyscy ludzie są równi i wszyscy mają takie samo prawo i predyspozycje do bycia organizatorami, a nawet liderami w swoim środowisku rodzinnym i społecznym. UTW w Lubsku daje szansę rozwoju osobistych zainteresowań osób w wieku senioralnym i spożytkowania ich doświadczenia życiowego i zawodowego poprzez poparcie go wiedzą akademicką z wielu fascynujących dziedzin zarządzania i komunikacji społecznej. Celem UTW w Lubsku jest wykreowanie i wykształcenie organizatorów i liderów społeczności lokalnych, którzy działając aktywnie będą potrafili tworzyć nową jakość życia osobistego, rodzinnego i najbliższego otoczenia społecznego. Chcemy pomóc osobom w wieku starszym uwierzyć we własne siły oraz możliwości intelektualne i organizacyjne, kształtować nowe umiejętności, przezwyciężać ich poczucie osamotnienia . Pragniemy przygotować profesjonalnie seniorów do czynnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych oraz pełnienia funkcji organizatorskich, a nawet kierowniczych w klubach, radach osiedlowych, radach parafialnych, związkach emerytów i rencistów oraz innych organizacjach samorządowych, dążących do poprawy i zwiększenia atrakcyjności warunków życia mieszkańców w każdym wieku.