Archiwum kategorii: Aktualności

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Inauguracja roku akademickiego 2018 / 2019 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubsku odbyła się w kawiarni Mocca. Zarząd …

Opublikowany przez Gmina Lubsko Czwartek, 18 października 2018

wykład inauguracyjny dr Ewa ChiariGoście zaproszeni    Zarząd UTW w Lubsku Indeksy i pasowanie Podziękowania wyróżnionym studentom 

poniżej:prezentacja slajdów w trakcie
Inauguracji Roku Akademickiego

Inauguracja roku 2018_2019-converted

 

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Wystąpienie B. Manik- sekretarz UTW

Początek października kojarzy się tradycyjnie z inauguracja roku akademickiego. To takk ze ważny czas dla „srebrnych” studentów., czyli takich , którym wprawdzie siwizna przyprószyła włosy, ale ciągle chce im się aktywnie i radośnie  żyć. I bez względu na PESEL, wracają do czasów młodości czasów szkolnych lub studenckich, tym razem jako słuchacze – studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

To obecnie najpopularniejsza forma edukacji ludzi starszych, szukających miejsc, w których mogą zadbać
o swoją sprawność fizyczną, psychiczna i intelektualną.  

W naszym kraju działa ponad 600 uniwersytetów Trzeciego Wieku, z których korzysta około 100 tys. słuchaczy. Polskie społeczeństwo się starzeje i  coraz więcej seniorów marzy o tym, aby ich edukacyjna przygoda trwała jak najdłużej. Są wciąż głodni wiedzy, otwarci na nowe kontakty i rozwijanie własnych pasji. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubsku daje i gwarantuje im takie możliwości. Warto więc wspierać
i uczestniczyć  w takiej działalności, bo stwarza ona seniorom warunki do aktywnego i ciekawego życia.
A to najlepsza recepta na zdrową starość.

Jako UTW rozpoczęliśmy działalność całkiem niedawno. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym pojawiła się dopiero w styczniu 2013 roku. Czyli tak naprawdę oficjalnie funkcjonujemy  prawie 5 lat.  Prawdą jest jednak również to, że nieformalne, z prawnego punktu wiedzenia działania, realizowane były już w 2009 roku co udokumentowane jest w wielu publikacjach, kronikach i innych dokumentach.

W trakcie tych prawie 10 lat zrobiliśmy bardzo wiele.
O tym będziemy jednak mówić w trakcie jubileuszu
10- lecia funkcjonowania UTW.

Przez ten czas jesteśmy wierni formule akademickiej, której bazą są wykłady i zajęcia seminaryjne. Jesteśmy interesującą i wiarygodną alternatywą dla innych grup seniorów zrzeszonych w klubach, mniej lub bardziej formalnych  związkach stowarzyszeniowych o innych nie edukacyjnych potrzebach swoich członków. Jak na warunki naszego miasta, pozbawionego wsparcia naukowej kadry uniwersyteckich zespołów, staramy się tworzyć warunki do różnorodnego oddziaływania na potrzeby studentów. Dostrzegamy zachodzące zmiany  zarówno otaczającego nas świata, jak i zainteresowań samych uczestników. W ostatnich latach popularnością cieszą się głównie lektoraty językowe i zajęcia komputerowe. W ramach lektoratów popularnością cieszą się język angielski i niemiecki.  Jeśli chodzi o zajęcia komputerowe kilka lat temu były to podstawy funkcjonowania i elementy informatyki, obecnie oczekiwania są większe i my je  spełniamy. Chodzi o tzw. nowe media, nowe komunikatory,  obróbkę cyfrowa zdjęć, przygotowanie filmu . Cały czas musimy nadążać za potrzebami naszych studentów.

Wśród studentów naszego UTW dominują kobiety.
O tym decyduje wiele przyczyn.  Wcześniej przechodzą na emeryturę i żyją dłużej, są bardziej od mężczyzn otwarte na kontakty społeczne. W naszym UTW mężczyźni to zaledwie 12 procent słuchaczy.

Nasi słuchacze wnoszą jednorazową roczną niewielką opłatę , pieniądze są przeznaczone na bieżącą działalność. Zajęcia  dydaktyczne prowadzone są przez zawodowych i czynnych nauczycieli oraz wolontariuszy a nawet sami słuchacze bo wśród nich jest wiele osób o wielu profesjach. Lubskie, lokalne społeczeństwo  się starzeje i chętnych na UTW będzie z pewnością przybywać. Ludzie starsi chcą żyć aktywnie i spędzać czas w gronie rówieśników. To niezwykle ważne zwłaszcza w przypadku ludzi samotnych. Wśród nas jest wiele osób, których los nie oszczędził, i którzy po przystąpieniu do UTW odzyskali powoli chęć  życia i chęć do działania. To najlepsze i sprawdzone lekarstwo i znakomity pomysł na jesień życia.

W naszym UTW pokazujemy, że mimo upływu lat ciągle można zdobywać wiedzę, będąc jednocześnie członkiem pewnej wspólnoty dającej poczucie bezpieczeństwa i pozwalającej uniknąć wykluczenia oraz osamotnienia. Wielu z nas dopiero teraz odkrywa swoje talenty lub zaczyna rozwijać swoje pasje, na co wcześniej nie było czasu. Myślę ,że jest to największa wartość naszego UTW, że w każdym obszarze UTW pełni rolę aktywizującą i integrującą społeczność ludzi starszych, co ma pozytywny wpływ na jakość ich życia. I to jest najważniejsze.

 

 

 

Bonjour i Merci czyli Francja-Elegancja

W ciepły, jesienny weekend  6 i 7 października br. dwoje przedstawicieli UTW w Lubsku gościło we francuskim mieście Masny (czyt. Mani). Wizyta była konsekwencją kilku wcześniejszych spotkań z Francuzami, przedstawicielami Polsko-Francuskiego Stowarzyszenia Kulturalnego. Jest to organizacja polonijna skupiająca w swych szeregach naszych rodaków mieszkających tam od kilku pokoleń a pielęgnujących polskie tradycje w wielu obszarach. Są zespoły taneczne, śpiewacze, młodzież szkolna uczestniczy w wielu tematycznych konkursach, wszak historia tego terenu bogata jest w dokonaniach  wielu wybitnych Polaków na obecny poziom kulturalny lokalnego społeczeństwa.

Rozmowy dotyczyły sfinalizowania umowy o wzajemnej współpracy w ramach przyszłych europejskich projektów partnerskich oraz bilateralnej współpracy kulturalnej.   Obie strony wyraziły zainteresowanie współpracą, która ma szansę stać się modelową  przestrzenią do realizacji wielu wspólnych przedsięwzięć. Wstępnie planowane są obopólne spotkania sportowo-kulturalne. Okazją do nich będą Festiwale Kultury Polskiej organizowane jesienią w Masny , a w Lubsku święto miasta lub olimpiady sportowe spod znaku ”Senioriady”.

Gospodarze spotkania Paolo Francias– prezes stowarzyszenia i Stephane Herve – sekretarz organizacji zgodnie podkreślali pozytywną rolę i misję  jaką obie organizacje będą mogły realizować i działać na rzecz lokalnych społeczności. Jedną  z wielu dziedzin, które będą przedmiotem wspólnych działań będzie szeroko pojmowana edukacja kulturalna. Działania edukacyjne są statutowo przypisane Uniwersytetom Trzeciego Wieku, stąd  działania edukacyjne wśród  dorosłych mogą być  pomocne w pozyskaniu kolejnych europejskich środków i realizację wspólnego projektu w nowym konkursowym  rozdaniu programu Erasmus+, na lata 2019-2021. Taka perspektywa jest realna wespół z grupą partnerską w składzie: Polska, Francja, Litwa, Słowacja, Grecja.

Polska delegacja uczestniczyła w odsłonięciu tablicy z nazwą Lubska na rogatkach miasta Masny,  otwarciu wystawy rysunków wykonanych przez uczniów francuskiej szkoły podstawowej, w Festiwalu Polskiej Kultury, w ramach którego wystąpiły polonijne zespoły taneczne i śpiewacze z Francji i Belgii.
W dowód podziękowania za gościnę  burmistrz Masny Pani Paulette Gauthiez otrzymała od polskiej strony, akwarelę pt ”Lubska baszta” wykonaną przez Panią Halinę Skindzier. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubsku reprezentowali:
Zofia Głogowska i Stefan Ciężkowski

Delegacja UTW skorzystała z propozycji uczestniczenia w polsko-francuskim spotkaniu, w którym wzięli udział przedstawiciele urzędu miejskiego i placówek oświatowych.  Cel wizyty został osiągnięty, już teraz pracujemy nad konkretnymi działaniami, mającymi nadać polsko-francuskiej współpracy wymierne efekty.

Plan zajęć 15-19.10.2018

15 października – poniedziałek
godz.13.00 Historia
miejsce zajęć: Ośrodek „Karaś”

Osoby mieszkające w pobliżu Karasia proszone są o dotarcie tamże do godz. 12.55. Pozostali z grupy projektowej zbiórka przy LDK godz. 12.45 skąd przejadą samochodami (tam i z powrotem)

16 października- wtorek
godz.10.30 Fotografia (LDK- prac foto)
godz.16.30 Kaligrafia (prac.plastyczna
I piętro LDK)

17 października- środa
godz.12.00 Plastyka (parter -klub szachowy LDK)
godz.13.30 Nowe Media (ZDZ ul. Dworcowa)
godz.16.00 Samoobrona(OSiR)

18 października- czwartek
godz.14.00 Inauguracja Roku Akademickiego
miejsce:kawiarnia MOCCA LDK.
Program: wykład inauguracyjny, prezentacja działań z minionego roku, pasowanie i wręczenie indeksów nowo przyjętym studentom, dyplomy i podziękowania najaktywniejszym studentom, program artystyczny, wspólny obiad

19 października- piątek
godz.15.15-Język angielski (ul. Kolejowa 9)

Zapraszamy studentów UTW

Karaoke

W ramach Dni Seniora kolejna aktywność lubskich Seniorów, tym razem otwarcie na wspólna biesiadę karaoke. Jak widać uczestników niewielu, być może była to pora seriali telewizyjnych. Ci, korzy zdecydowali się przyjść i wziąć udział we wspólnej zabawie,
z pewnością nie żałowali. Mamy skromną nadzieję, że w przyszłym roku, Dni Seniora będą wspólną imprezą wszystkich lubskich mieszkańców w wieku 50+.

foto/kliknij/

Francja-elegancja

W ciepły, jesienny weekend  6 i 7 października br. dwoje przedstawicieli UTW w Lubsku gościło we francuskim mieście Masny (czyt. Mani). Wizyta była konsekwencją kilku wcześniejszych spotkań z Francuzami, przedstawicielami Polsko-Francuskiego Stowarzyszenia Kulturalnego. Jest to organizacja polonijna skupiająca w swych szeregach naszych rodaków mieszkających tam od kilku pokoleń a pielęgnujących polskie tradycje w wielu obszarach. Są zespoły taneczne, śpiewacze, młodzież szkolna uczestniczy w wielu tematycznych konkursach, wszak historia tego terenu bogata jest w dokonaniach  wielu wybitnych Polaków na obecny poziom kulturalny lokalnego społeczeństwa.
Rozmowy dotyczyły sfinalizowania umowy o wzajemnej współpracy w ramach przyszłych europejskich projektów partnerskich oraz bilateralnej współpracy kulturalnej.   Obie strony wyraziły zainteresowanie współpracą, która ma szansę stać się modelową  przestrzenią do realizacji wielu wspólnych przedsięwzięć. Wstępnie planowane są obopólne spotkania sportowo-kulturalne. Okazją do nich będą Festiwale Kultury Polskiej organizowane jesienią w Masny , a w Lubsku święto miasta lub olimpiady sportowe spod znaku ”Senioriady”.

Gospodarze spotkania Paolo Francias– prezes stowarzyszenia i Stephane Herve– sekretarz organizacji zgodnie podkreślali pozytywna rolę i misję  jaką obie organizacje będą mogły realizować i działać na rzecz lokalnych społeczności. Jedną  z wielu dziedzin, które będą przedmiotem wspólnych działań będzie szeroko pojmowana edukacja kulturalna. Działania edukacyjne są statutowo przypisane Uniwersytetom Trzeciego Wieku, stąd  działania edukacyjne wśród  dorosłych mogą być  pomocne w pozyskaniu kolejnych europejskich środków i realizację wspólnego projektu w nowym konkursowym  rozdaniu programu Erasmus+, na lata 2019-2021. Taka perspektywa jest realna wespół z grupą partnerską w składzie: Polska, Francja, Litwa, Słowacja, Grecja.

Polska delegacja uczestniczyła w odsłonięciu tablicy z nazwą Lubska na rogatkach miasta Masny, otwarciu wystawy rysunków wykonanych przez uczniów francuskiej szkoły podstawowej, w Festiwalu Polskiej Kultury, w ramach którego wystąpiły polonijne zespoły taneczne i śpiewacze z Francji i Belgii.
W dowód podziękowania za gościnę  burmistrz Masny Pani Paulette Gauthiez otrzymała od polskiej strony, akwarelę pt ”Lubska baszta” wykonaną przez Panią Halinę Skindzier. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubsku reprezentowali: Zofia Głogowska i Stefan Ciężkowski

Tydzień Seniora – zakończony

Na zakończenie obchodów Lubuskiego Tygodnia Seniora w kawiarence „Mocca” w LDK,spotkali się lubscy seniorzy z Klubu Seniora i UTW. Spotkanie przy muzyce, adresowane było do wszystkich osób 60+. Skorzystało niewielu. Nie zniechęca to jednak organizatorów do popularyzowania tej formy aktywności, bowiem jak widać na załączonych fotografiach, siedzenia przy stołach raczej nie było. Była taniec i dobra muzyka, którą serwował jak zwykle najstarszy didżej w Lubsku Romuald Filipowicz.

Plan zajęć 08-12.10.2018

08 października – poniedziałek
godz.13.00 Historia (LDK)
godz.16.00 Fotografia (LDK- prac foto)

09  października- wtorek
godz.16.30 Kaligrafia (prac. plast. LDK)

10 października- środa
godz.12.00 Plastyka (prac. plast. LDK)
godz.13.30 Nowe Media (ZDZ)
godz.16.00 Samoobrona(OSiR)

11  października- czwartek
godz.12.00 Rehabilitacja- Aktywny Senior

12  października- piątek
godz.15.15-Język angielski (ul. Kolejowa 9)

Jednocześnie zapraszamy do aktywnego udziału
w imprezach i spotkaniach realizowanych
w ramach
Lubuskiego Dnia Seniora

Program obchodów poniżej:

Zapraszamy do aktywności intelektualnej i fizycznej
Zarząd UTW

Gaudeamus igitur

 Już niebawem inauguracja roku akademickiego
wypada więc znać tekst hymnu żaków

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!
Post iucundam iuventutem, post molestam senectutem,
nos habebit humus, nos habebit humus

Vivat Academia, vivant professores!
Vivat Academia, vivant professores!
Vivat membrum quodlibet, vivant membra quælibet,
semper sint in flore, semper sint in flore!

W trakcie inauguracji śpiewamy podane wyżej dwie zwrotki

Znana obecnie wersja „Gaudeamus” została zapisana w XVIII wieku przez niemieckiego poetę Christiana Wilhelma Kindlebena, a za autora muzyki uważa się Johanna Christiana Grünthausa – wyjaśnia dr Mariusz Zagórski z Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Choć, jak podkreśla, pieśń śpiewano chętnie już wcześniej, pod mniej znanym tytułem „De brevitate vitae”, czyli „O krótkości życia”. – Mało kto pamięta, że ten dostojnie brzmiący łaciński hymn jest w istocie pijacką piosenką śpiewaną pierwotnie podczas tak zwanych studenckich komercjów, czyli spotkań towarzyskich obficie zakrapianych wszelkiego rodzaju trunkami – dodaje.

– Do świata muzyki klasycznej „Gaudeamus” wprowadził Johaness Brahms, który zacytował melodię pieśni w swojej Uroczystej Uwerturze Akademickiej c-moll op. 80 napisanej z okazji otrzymania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego – tropi dalej dr Mariusz Zagórski.

W czasach współczesnych pieśń śpiewają profesorowie i studenci na całym świecie – podczas rozpoczęcia roku akademickiego i z okazji innych ważnych uczelnianych wydarzeń. Została już przełożona na kilkadziesiąt języków, ale wciąż najpopularniejszą wersją jest ta w języku łacińskim. Najczęściej przytacza się około 10 zwrotek utworu, ale wykonuje się zazwyczaj od trzech do pięciu.